Helli
  Suomen sairaalakirjastokonsortio
| In English | Jäsenet & yhteystiedot |Yleisesittely |
Yleisesittely 
 
Sairaalakirjastojen konsortio Helli kilpailuttaa ja hankkii elektronisia aineistoja jäsenkirjastoilleen. Tavoitteena on tarjota keskussairaaloiden potilashoidossa toimivalle henkilökunnalle ja tutkijoille pääsy keskeisiin tutkimusta ja työtä tukeviin aineistoihin. Helli on myös sairaalakirjastojen yhteistyöfoorumi.
OmaHellin kautta verkotutaan ja jaetaan tietoa konsortion jäsenille.

Hellin yhteistoimintasopimuksella on sovittu konsortion perustamisesta ja säännöistä. Konsortion asioista päättää konsortiokokous, joka kokoontuu useamman kerran vuodessa.

Konsortion vetovastuu jaetaan kahdelle sairaalakirjastolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsensairaala kerrallaan yhteistyössä hankintatoimiston kanssa hoitaa kilpailuttamisen ja toinen kirjastonhoitaja toimii yhteyshenkilönä. Lisäksi voidaan vastuuta jakaa tarvittaessa muille konsortion jäsenille.

Tiedottaminen sairaaloiden hankintatoimille on keskeinen periaate konsortion toiminnassa. Hellin jäsenet vastaavat toiminnan jatkuvasta kehittämisestä yhteistoimintasopimuksen ja sääntöjen mukaisesti.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin logo
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin logo
Päijät-hämeen sairaanhoitopiirin logo
Lapin sairaanhoitopiirin logo
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin logo
Vaasan sairaanhoitopiirin logo
Kanta-hämeen sairaanhoitopiirin logo
Satakunnan sairaanhoitopiirin logo
Tästä Omaan Helliin